Közérdekű adatok

Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft.
1122 Budapest, Városmajor u. 29.

Adószám: 24388153-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-174587
Pénzforgalmi jelzőszám (bankszámlaszám): 12001008-01395252-00100006

E-mail: info@hegyvideksport.hu
Telefon: +36 1 2122945

Panaszkezelési és közérdekű bejelentés kezelésére vonatkozó szabályzat_HSZN Kft._2020.12.21.

Antikorrupciós szabályzat_HSZN Kft._2020.12.21.

Általános házirend

Uszoda házirend

Házirendkiegészítés a koronavírus járványveszély fennállása alatt alkalmazandó szabályokról

Pályarend

A Társaság működését érintő vonatkozó jogaszbályok:

  • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
  • a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.),
  • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény,
  • Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (III.29.) önkormányzati rendelete a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzatsportfeladatairól, a helyi sporttevékenység támogatásáról.


Letölthető PDF dokumentumok:

2021

A Hegyvidéki Szabadidősport Nkft. vállalkozási és megbízási szerződései 2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014